Berit Rokne

Berit Rokne

Berit Rokne er ansatt som professor i sykepleievitenskap ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.