Berit Karseth

Berit Karseth

Berit Karseth er professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo og har i en årrekke arbeidet med utdanningsreformer og læreplanspørsmål i grunnutdanningen og i høyere utdanning. Karseth er for tiden dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.