Berit Bungum

Berit Bungum

Berit Bungum er professor i realfagsdidaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun arbeider ved Skolelaboratoriet med etter- og videreutdanning for lærere og utvikling av undervisningsmateriell. Bungum har mange års erfaring fra undervisning og veiledning innen lærerutdanning i fysikk og naturfag. Hennes forskningsfelt er fysikkdidaktikk og teknologididaktikk.

Titler i salg

Bibliografi

2020 - Fysikkdiaktikk

2019 - Fysikkdidaktikk

2006 - Naturfag Tema Energi i kvardagen

2006 - Naturfag Tema Energi i hverdagen