Bente Urdal Vinje

Bente Urdal Vinje

Omtale
Bente Urdal Vinje er utdannet bioingeniør (fysiokjemiker) og arbeider ved Avdeling for medisinsk biokjemi på Sørlandet sykehus i Kristiansand som enhetsleder. Hun har i mange år hatt stillinger hvor fagfeltet urinmikroskopi har inngått i ansvarsområdet. Hun har lang erfaring innen fagfeltet og har gitt praktisk opplæring til bioingeniørstudenter og nyansatte bioingeniører.