Bente Puntervold Bø
© privat

Bente Puntervold Bø

Bente Puntervold Bø er sosiolog (dr.philos.) og professor ved sosialforsk på Høgskolen i Oslo. Hennes forskningsfelt er migrasjon, innvandringspolitikk og det flerkulturelle samfunn.

Bibliografi

2010 - Integrasjon og mangfold

2007 - Søkelys på den norske innvandringspolitikken