Børge Eide

Børge Eide

Børge Eide er sosionom med psykologi grunnfag og videreutdanning i administrasjon og ledelse og i praktisk pedagogikk.

Han har arbeidet på folkehøgskole, arbeidskontor og i vernet bedrift. Han har også vært helse- og sosialsjef i en mindre distriktskommune, sosialsjef i en bydel i Oslo og avdelingsleder ved en institusjon for rusmisbrukere. Fra 2000 til 2004 arbeidet han ved videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Akershus. Eide er i dag ansatt ved Rud videregående skole i Akershus, hvor han er tilknyttet avdelingen for tilrettelagt opplæring.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1