Axel Mjærum

Axel Mjærum

Axel Mjærum er forsker og førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han jobber med prosjektering og ledelse av forvaltningsinitierte arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Hans forskningsinteresser er blant annet knyttet til østnorsk steinalder, landbrukshistorie og utgravingsmetodikk. Mjærum var delaktig i prosjekteringen av de arkeologiske undersøkelsene knyttet til etableringen av ny rv. 3/25 og var prosjektets leder fra 2017–2019.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1