Axel Mjærum

Axel Mjærum

Axel Mjærum har vært ansatt ved Kulturhistorisk museum siden 2004 og har bred erfaring fra arkeologiske feltundersøkelser på Sør- og Østlandet. I 2017 ble han tilsatt som førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon. Som forsker har han blant annet arbeidet med temaer knyttet til fiske, jakt, landbruk, teknologi og boplassorganisering i steinalder, bronsealder og eldre jernalder. I tillegg har han interessert seg for feltmetodiske spørsmål.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi

2021 - Steinalderen i Sørøst-Norge

2016 - Fjellfiske i fortiden