Astrid Gynnild

Astrid Gynnild

Astrid Gynnild er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Hun leder det NFR-finansierte forskningsprosjektet ViSmedia (2015-2020), og har arbeidet spesielt med visuell overvåkning i mediene og kreativitet og innovasjon i journalistiske arbeidsprosesser.