Asle Magnus Høgmo
© Asle Høgmo

Asle Magnus Høgmo

Asle Høgmo er sosiolog (mag.art) og jobber som professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Hans forskningsfelt er etniske minoriteters oppvekst, utdanning og kulturelle levekår i Norge.