Arnt Erlend Skjefstad
© Jan Kåre Wilhelmsen

Arnt Erlend Skjefstad

Omtale
Arnt Erlend Skjefstad er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. Skjefstad er p.t. konstituert dommer i Gulating lagmannsrett. Han har tidligere jobbet i Advokatfirmaet Schjødt og Kluge Advokatfirma.