Arnhild Fredriksen

Arnhild Fredriksen

Omtale
Arnhild Fredriksen er koordinator for prostatasenteret ved Oslo Universitetssykehus HF, Aker. Hun er utdannet sykepleier med spesialutdanning i anestesi og videreutdanning i henholdsvis helseadministrasjon og uroterapi. Hun har klinisk erfaring både fra medisin, intensiv, anestesi, urologi/gynekologi og fra urologisk poliklinikk, og har lang erfaring i undervisning og kursvirksomhet.