Arnfinn Haga

Arnfinn Haga

Omtale
Arnfinn Haga er først og fremst kjent for sine bøker om norsk motstandskamp under den tyske okkupasjonen 1940-45.

I desember 2003 ble Arnfinn Haga tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull for sitt omfattende forfatterskap om nordmenn i krig. Under overrekkelsen ble det gitt følgende begrunnelse: "Med dine bøker har du reist et minnesmerke over mange enkeltpersoners uegennyttige og modige virke med livet som innsats. Du har også formidlet stolte kapitler av vår krigshistorie til fremtidige generasjoner."

Arnfinn Haga er født i 1936 i Sagvåg på Stord. Han er utdannet lektor, og hadde sitt virke i gymnaset til 1975, da han gikk over til å bli forfatter på heltid. Hans første bok, Det regner i fjellet, utkom i 1974. Forfatteren bor i Os i Hordaland.
Bibliografi

2019 - Jaget av Gestapo

2018 - Skyggen - SOE-agenten Louis Pettersen

2018 - Jaget av Gestapo

2016 - Vår mann på kysten

2014 - Nødrop fra Staveneset

2012 - Lang flukt

2010 - Nødlanding

2009 - Skyggen

2008 - Rapport fra utpostene

2007 - Angiveren

2006 - Rongevær

2005 - Dramaet på Hustadvika

2004 - I mulm og mørke

2003 - Raidet mot Stordø Kisgruber

2002 - En kutter med flybensin

2001 - Skygger over utvær

2000 - Den store flukten

1999 - Valdres 1940

1998 - Alta bataljon 1940

1997 - Fiendtlige spor fra kysten

1996 - Fristed for fredløse

1995 - Hunden uler mot månen

1994 - Kongens tog kapret

1984 - Klar til storm

1983 - Vi fløy til Catalina