Arne Schanche Andresen

Arne Schanche Andresen

Har arbeidet i flere år med utvikling av behandlingskollektiver og opplæringstiltak for persongrupper. Han har videre arbeidet med utviklingen av Stifinnerprosjektet, et prosjekt for misbrukere i Oslo kretsfengsel.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi

2007 - Fellesskapet som metode

1998 - Fellesskapet som metode

1993 - Fellesskapet som metode