Arne Orvik

Arne Orvik er dosent i helseledelse ved NTNU i Ålesund. Han har allsidig undervisningserfaring og ledererfaring, og helsefaglig og samfunnsvitenskapelig bakgrunn med sykepleierutdanning, cand.polit. grad i helsefag og doktorgrad i sosiologi.

Bibliografi

2022 - Organisatorisk kompetanse