Arne Nikolaisen Jordet

Arne Nikolaisen Jordet er professor ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Hamar. Han har arbeidet innenfor lærerutdanningen siden 1992, med særlig vekt på natur-, samfunns- og miljøspørsmål. Jordets forskningsarbeid har vært rettet mot læringsprosesser utenfor klasserommet, det som i norsk skole ofte omtales som uteskole. Han har en doktorgrad i pedagogikk (dr.philos.) fra Universitetet i Oslo 2007.