Arne Jensen

Arne Jensen

Omtale
Arne Jensen er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening og tidligere leder av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Han har erfaring fra flere lokalaviser, både som journalist og redaktør, og har siden 1995 arbeidet aktivt med innsyns- og offentlighetsspørsmål. Han har hatt ansvaret for flere rapporter om offentlighet i det norske samfunnet.
Titler i salg
Bibliografi

2008 - Innsyn

2007 - Å sikre redaksjonell uavhengighet

2007 - Ytringsfrihed bør finde sted

2004 - Frimodige ytringer ere enhver tilladte