Arild Linneberg

Arild Linneberg

Arild Linneberg (f. 1952), dr.philos., professor i allmenn litteraturvitenskap, leder for Centre for Humanistic Legal Studies, UiB. Siste utgivelser: Justismordets retorikk (sammen med Johan Dragvoll og Bjørn C. Ekeland) (2013); Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett (2007); Tretten triste essays om krig og litteratur (2001). Har bl.a. oversatt Theodor W. Adornos Estetisk teori (1998) og Minima moralia (2003) til norsk.