Anne-Stefi Teigland
© Foto: Leif Gullstein

Anne-Stefi Teigland

Omtale

Anne-Stefi Teigland har arbeidd som kritikar, forlagsredaktør og formidlar, og er i dag førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Ho underviser og forskar i barnelitteratur, og har skrive fleire artiklar på fagområdet.