Anne-Lise Rygvold

Anne-Lise Rygvold

Omtale
Anne-Lise Rygvold, er førsteamanuensis emerita ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke vært faglig koordinator for logopediutdanningen på instituttet med språkutvikling, språkvansker samt lese- og skrivevansker som faglige hovedområder. Hennes forskning konsentrerer seg om internasjonalt adopterte barn, særlig deres språkmestring og språklige problemer.