Anne-Lise Gjerdrum

Bibliografi

2016 - Jeg regner selv 8

2016 - Jeg regner selv 2

2016 - Jeg regner selv 1

2016 - Jeg regner selv 5

2016 - Jeg regner selv 3

2016 - Jeg regner selv 4

2016 - Jeg regner selv 7

2016 - Jeg regner selv 6

2016 - Jeg regner selv 10

2016 - Jeg regner selv 9

2015 - Tusen millioner 4 Fasit til oppgavebøkene

2014 - Tusen millioner 4 Jeg regner nøtter

2014 - Tusen millionar 4 Eg reknar nøtter

2014 - Mikkel og Milla skal begynne i tredje

2014 - Tusen millioner 4B Grunnbok

2014 - Tusen millioner 1-4 Regnehuset

2014 - Tusen millioner 4B Lærerens bok

2014 - Tusen millionar 4B Grunnbok

2013 - Tusen millionar 3B Grunnbok

2013 - Tusen millioner 4A Lærerens bok

2013 - Mikkel og Milla skal begynne i første

2013 - Tusen millioner 4 Oppgavebok (engangsbok)

2013 - Tusen millionar 3 Eg reknar nøtter

2013 - Tusen millionar 4 Oppgåvebok

2013 - Mikkel og Milla skal begynne i andre

2013 - Tusen millioner 4A Grunnbok

2013 - Tusen millionar 4A Grunnbok

2013 - Tusen millionar 4 Oppgåvebok (eingongsbok)

2013 - Tusen millioner 3B Lærerens bok

2013 - Tusen millioner 4 Oppgavebok

2012 - Tusen millioner 2B Lærerens bok

2012 - Tusen millioner 2B Grunnbok

2012 - Tusen millioner 3A Grunnbok

2012 - Tusen millioner 2 Jeg regner nøtter

2012 - Tusen millioner 1B Lærerens bok

2012 - Tusen millioner 2A Tavlebok

2012 - Tusen millioner 3 Jeg regner nøtter

2012 - Tusen millionar 3 Oppgåvebok

2012 - Tusen millionar 2B Grunnbok

2012 - Tusen millionar 1A Tavlebok

2012 - Tusen millioner 3 Oppgavebok

2012 - Tusen millioner 3A Lærerens bok

2012 - Tusen millionar 2 Eg reknar nøtter

2012 - Tusen millioner 3B Grunnbok

2012 - Tusen millioner 2A Lærerens bok

2012 - Tusen millionar 3A Grunnbok

2012 - Tusen millionar 2A Tavlebok

2011 - Tusen millionar 2A Grunnbok

2011 - Tusen millioner 2 Oppgavebok

2011 - Tusen millioner 1B Grunnbok

2011 - Tusen millionar 1A Grunnbok

2011 - Tusen millioner 2A Grunnbok

2011 - Tusen millioner 1A Lærerens bok

2011 - Tusen millionar 1B Grunnbok

2011 - Tusen millionar 2 Oppgåvebok

2011 - Tusen millionar 1 Oppgåvebok

2011 - Tusen millioner 1A Tavlebok

2011 - Tellevers om tusen ting Tavlebok

2011 - Tellevers om tusen ting

2011 - Tusen millioner 1 Oppgavebok

2009 - Tusen millioner 4 Oppgavekort

2009 - Aktivitetsbok - bokstavene

2008 - Bokstavene i rim og regler

2008 - Tusen millioner 3 Oppgavekort

2006 - Tusen millioner 1-4 CD

2005 - Pølsemaker Pettersen og andre folk i byen

2003 - Tellevers om tusen ting Aktivitetsbok

2003 - Tellevers om tusen ting

2001 - ABC-vers om små og store dyr

2001 - Jeg regner selv 5

2001 - Jeg regner selv 4

2001 - ABC-vers om små og store dyr Aktivitetsbok

2001 - Jeg regner selv 6

2000 - Jeg regner selv 2

1987 - Aktivitetsbok : tallene

1987 - Min første tellebok