Anne Sender
© Fredrik Arff

Anne Sender

Anne Sender (f. 1956) er tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn. Hun var blant annet med på opprettelsen av Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL) i 1996. I 2013 ble hun tildelt Brobyggerprisen for sitt engasjement for menneskeretter og religionsdialog.

Anmeldelser

"Anne Sender åpner dørene til Det Mosaiske Trossamfund. Både sårbarheten, kampviljen og mangfoldet trer frem."Sten Inge Jørgensen, VGVår jødiske reise
"Sender foretar en nærmest kronologisk gjennomgang av Norges etterkrigshistorie, sett fra ståstedet til det lille samfunnet av norske jøder. Det gir en fengslende beretning om minoritetens egenart og utfordringer. Spesielt tankevekkende er refleksjonene over forholdet mellom jødene her i landet og det norske samfunnet for øvrig. (...) "... dette er en bok som fortjener lesere langt utenfor Oslo-synagogens vegger."Ole Kallelid, Stavanger AftenbladVår jødiske reise
"Uvitenhet, uforstand, manglende evne og vilje til innlevelse har preget det norske samfunnets forhold til norske jøder. Her er god medisin.(...)Anne Sender er selv et forbilde i å være villig til å prøve å forstå andres posisjon, ved den palestinske reisen hun foretok i fjor. Jeg håper alle som leser boka hennes, prøver å gjøre det i hennes ånd. Til sjuende og sist handler det om å forstå litt mer av seg selv."Erling Rimehaug , Vårt landVår jødiske reise
"Anne Sender har gitt et viktig bidrag til hva norsk-jødisk identitet innebærer.(...) Senders personlige relasjon til hendelsene er uttalt med spontan ærlighet. Det gjør beretningen varm, interessant og levende."Sara Azmeh Rasmussen , DagbladetVår jødiske reise
"Her gnistrer det altså. Hele tiden! Les og se!"Paul Odland, DagenVår jødiske reise
"Anne Sender gir et hjertevarmt og overbevisende forsvar for Israel som jødisk fristed. Den sviende kritikken av Israel gir dette forsvaret troverdighet."Oskar Skarsaune , Vårt landVår jødiske reise