Anne Robberstad

Anne Robberstad

Anne Robberstad har vært professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, siden 2006, og har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun forsker i sivilprosess og straffeprosess, og kombinerer systematisk fremstilling av rettsregler med analyse av grunnleggende prosessteoretiske spørsmål og kritisk vurdering. Robberstad har publisert en rekke bøker, som Bistandsadvokaten, Mellom tvekamp og inkvisisjon, Rettskraft, Sivilprosess og Hvem har bevisbyrden?.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Kjønn og rett