Anne Marie Mork Rokstad
© Foto: Martin Lundsvoll

Anne Marie Mork Rokstad

Omtale
Anne Marie Mork Rokstad er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i psykiatri og master i helse- og sosialfag.

Hun har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten ved alderspsykiatrisk døgnenhet og fra poliklinikk. Rokstad er nå ansatt som stipendiat ved Nasjonalt kompetansesenter for demens. Hun har vært leder for utviklingsprosjekter knyttet til utredning og behandling av utfordrende atferd hos personer med demens, og har i den forbindelse bidratt både som foreleser og ved utgivelser av faglitteratur. Hun er koordinator for utviklingsprogram om miljøbehandling i demensomsorgen i regi av Demensplan 2015 og er engasjert i forskning om implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem.