Anne Kjersti C. Befring
© Vidar Sandnes

Anne Kjersti C. Befring

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som stipendiat ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt boken Jus i helse- og sosialtjenesten.