Anne Hellum

Anne Hellum

Anne Hellum er professor i kvinnerett ved Institutt for offentlig rett og leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Universitetet i Oslo. Hun har opprettet og vært ansvarlig lærer for fagene internasjonal kvinnerett, likestillings- og diskrimineringsrett og rettsantropologi. I tillegg til å lede den fakultetsoppnevnte arbeidsgruppen om integrasjon av kjønn og rett i jusstudiet ved UiO, har hun ledet NORHED I-prosjektet som stod for integrering av kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiv i undervisningen ved fire juridiske fakulteter i sørlige og østlige Afrika.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Kjønn og rett