Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid/psykososial helse ved Universitetet i Agder og cand.polit i sosialt arbeid. Hun har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Thorøds forskningsfelt er barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi. Thorød er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021).