Ann Kristin Gresaker

Ann Kristin Gresaker

Ann Kristin Gresaker er sosiolog (PhD) og forsker II ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Hennes interesseområder inkluderer religion, populærkultur, medier og kjønn. Gresakers doktoravhandling tok for seg religion i skandinaviske livsstilblader og inkluderer blant annet artikkelen Sex, violence, and the religious ‘other’. The gendering of religion in Scandinavian men’s magazines publisert i Men and Masculinities (2017).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi