Ann Christin Eklund Nilsen

Ann Christin Eklund Nilsen

Omtale
Ann Christin E. Nilsen er stipendiat ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder, og forsker ved Agderforskning. Sentralt i hennes forskning står temaer som oppvekst, barnehage, familie og kjønn, samt samarbeid og samordning på tvers av institusjoner.