Anita Kåss
© Pål Laukli/tinagent.no

Anita Kåss

Anita Kåss (f. 1979) er lege og forsker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo om hormonbehandling av leddgikt (2015). Hun er født i Storbritannia. Nå bor hun i Porsgrunn og jobber ved Betanien Hospital.