Anette Falkum

Anette Falkum er utdannet ved ECU Perth / UiS. Hun har gjennom flere fagbøker presentert kunnskapsbaserte strategier og modeller for konflikthåndtering i den profesjonelle hverdag. Falkum har bakgrunn som operativ leder i spesialisthelsetjenesten, og har internasjonal erfaring fra rettsmedisinsk høyrisikoavdeling med særlig voldsrisiko.