Anders Barstad
© Statistisk sentralbyrå

Anders Barstad

Omtale
Anders Barstad er sosiolog og forsker ved Statistisk sentralbyrå. Hans forskningsfelt er generell levekårs- og velferdsutvikling, psykisk helse og sosiale relasjoner.