Agnete Nesse

Agnete Nesse

Omtale
Agnete Nesse er post.doc. ved Universitetet i Bergen og forsker innen historisk sosiolingvistikk. Doktoravhandlingen hennes fra 2002 var om språkkontakt i hansatidens Bergen, og seinere har hun skrevet en fagbok om språkforholdene i Bodø, i tillegg til en rekke artikler om emner som språkskifte, purisme og tekstarbeid. Hun arbeider for tiden med historien til det norske radiospråket.