Adelheid Hummelvoll Hillestad

Adelheid Hummelvoll Hillestad

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Avdeling for master og videreutdanning, Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i aldring og eldreomsorg fra Diakonhjemmet høgskole (VID vitenskapelige høgskole). Hun er også cand.polit. i sosialantropologi fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ph.d. fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hillestads forskningsfelt er eldreomsorg, demens, praksisstudier (sykepleie) spesielt innenfor sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, bokkapitler og bok innenfor dette fagområdet.