Aage Storm Borchgrevink

Aage Storm Borchgrevink

Aage Storm Borchgrevink (f. 1969) er forfatter og rådgiver i Den norske Helsingforskomité, en menneskerettighetsgruppe som arbeider i Europa og det tidligere Sovjetunionen. Han har tidligere utgitt romanen Arkivene (2000), reiseskildringen Eurostories (2003), og novellesamlingen Folkevandringer (2004).