Øistein Anmarkrud
© Foto: UiO/Shane Colvin

Øistein Anmarkrud

Øistein Anmarkrud er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. I sin forskning er han spesielt opptatt av hvordan lesere med og uten dysleksi leser og forstår multiple informasjonskilder. Anmarkrud har tidligere arbeidet som rådgiver i dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter, og som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT.