Åste Herheim

Åste Herheim

Bibliografi

2008 - Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse

2007 - Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling Brettbok (2007)

2007 - Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling

2007 - Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling Brettbok (Privatlisens)

2006 - Psykisk helsearbeid - Teorier og arbeidsmåter