Åsmund Svendsen
© Foto: Jo Michael

Åsmund Svendsen

Åsmund Svendsen (1967) er historiker med utdanning fra Universitetet i Oslo. Han har bl.a. publisert artikler i Norsk Biografisk Leksikon og dessuten arbeidet med 1814-historien. Han har tidligere skrevet bind 4 av Østfolds historie, Fylke i grenseland (2004) og Hvaler. En samtidshistorie (2010).

Anmeldelser

"Åsmund Svendsen har på forbilledlig vis klart å formidle sammenhengen i Kohts mange roller. ... Svendsen er en god formidler, som sørger for at vi også blir kjent med privatpersonen Koht, gjennom dagboksnotater og andre kilder."

 
Sten Inge Jørgensen, VGHalvdan Koht

"Svendsen har gjort en grundig jobb og tar seg den tiden han trenger for å rede ut flokene. Han vil finne mange takknemlige lesere."

Trond Berg Eriksen, AftenpostenHalvdan Koht

"Det er mykje lærdom i denne store biografien om eit mangfaldig menneske."

Heming Gujord, Bergens TidendeHalvdan Koht

"Halvdan Koht står fram som personifiseringen av utviklingen fra venstrestat til arbeiderpartistat [...] Koht-biografi som gjennomgåendeholder høy kvalitet."

Idar Helle, KlassekampenHalvdan Koht

"Svendsen gjør godt greie for hvordan han både bygde på og videreutviklet historiesynet til Ernst Sars. Særlig godt er kapitlet om Kohts tanke om klassekampen som et integreringsforløp som skulle føre fram til sosialismen."

Espen Søbye, MorgenbladetHalvdan Koht

Svendsen har lyktes godt med å sette Koth inn i sin tid. Skjønt, boka er ikke bare historien om Koth, men også en lærebok om svært viktige perioder i vårt lands moderne historie. [...] Dette er en viktig bok om en viktig mann og hans skjebne. [...] En julegave for alle samfunnsinteresserte.

 
Bjørn Sigurd Larsen, Trønder-avisaHalvdan Koht

"Boka gir en grei oversikt over hele Kohts livslinje."

 
Dan Hagen, TelemarksavisaHalvdan Koht

"Koht har etterlatt seg et kildetilfang som mildt sagt virker overveldende ... selve kildearbeidet kunne ikke vært så mye bedre."

Morten Haave, Historisk tidsskriftHalvdan Koht

"En spennende fremstilling av et levd liv. [...] Åsmund Svendsen gir oss et mye mer nyansert bilde av et stort og mangfoldig menneske, med plass til de fleste av menneskets sterke og svake sider. [...] Anbefales."

Sven-Erik Grieg-Smith, Norges forsvarHalvdan Koht

"Det er Åsmund Svendsen som har skrevet biografien om Koht, og dette har han gjort fabelaktig godt. Svendsen skriver lett, nesten slentrende og beskriver personene samtidig som han setter dem inn i sin tid."

Bjarte Botnen, Vårt landHalvdan Koht

"Det har vore uvanleg spennande å lesa denne biografien om Halvdan Koht. Boka er godt skriven og har god driv. [...] Kort sagt: Dette er ei stor bok om ein stor mann. Det er ei spennande framstilling av ei spennande tid."

Johannes Kleppa, DagenHalvdan Koht

"Åsmund Svendsen har levert ein ruvande biografi. [...] Koht framstår i biografien som ein ruvande skapnad i norsk soge - som vitskapsmann og politisk aktør."

Olav Kobbeltveit, BergensavisenHalvdan Koht

"Halvdan Koht. Veien mot fremtiden viser tydelig at det fortsatt er en god idé at historikere skriver biografier."

Knut Hoem, NRK P2Halvdan Koht

Bibliografi