Åse Røthing

Åse Røthing er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun arbeider med spørsmål knyttet til kritiske og interseksjonelle perspektiver på mangfold i skole og utdanning.