Åse Kristine Tveit
© OsloMet

Åse Kristine Tveit

Omtale
Åse Kristine Tveit, ph.d., er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, der hun underviser i barnelitteratur og barnebibliotekarbeid. Tveits forskningsinteresser er knyttet til litteratursosiologi, særlig lesing og litteraturformidling. Hun er redaktør for antologien Biblioteket i litteraturen (2019, sammen med Kjell Ivar Skjerdingstad).
Bibliografi

2001 - Møte mellom ord og bilde