Signaler 2017

Vil du se hvordan norsk litteratur kommer til å utvikle seg, bør du lese Signaler, Cappelen Damms årvisse debutantantologi hvor upubliserte talenter står side om side med etablerte forfattere.

"Signaler 2017" er designet av elever på KHiO.

Les mer

Diktsamlinger - perfekte gavebøker!