Bøker av Stig Sæterbakken

"Styrken i Sæterbakkens forfattarskap er evna han har til å sjå djupt. Djupt i menneskets indre liv, historie, voner, draumar, mørke og sakn." Nora Simonhjell, Morgenbladet