Verdens Poesidagen 21.mars: Her finner du ny norsk lyrikk

21.mars er Verdens Poesidagen. Den ble opprettet av FN (UNESCO) i 1999 for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk. Her har vi pukket ut ny norsk lyrikk som du burde få med deg.