Signaler er Cappelen Damms årvisse debutantantologi hvor forfattere som ennå ikke har fått tekstene sine publisert får stå side om side med etablerte forfattere.

Antologien har siden 1986 vært et arnested for fremtidige forfatterskap og en lang rekke av forfattere har startet sin litterære karriere i Signaler. På denne måten er Signaler et viktig tilskudd til bredden i norsk litteratur.

Forfatter Eivind Hofstad Evjemo er redaktør for Signaler.


Alle slags skjønnlitterære uttrykk kan vurderes for antologien; dikt, essay, kortprosa, noveller, romanutdrag etc. Lengden på teksten bør være 2-20 sider.

Teksten sendes til:
Cappelen Damm forlag
SIGNALER/Redaksjon for norsk skjønnlitteratur
Postboks 1900
0055 Oslo

Vi ønsker at du sender inn papirmanus, gjerne med 12 pkt skrift og 1,5 linjeavstand. Husk å oppgi navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.
Alle får svar, men ubenyttede bidrag blir ikke returnert.

Innleveringsfrist er 1. desember.


Les også: Hvordan bli forfatter? Få «Signaler»-redaktør Eivind Evjemos viktigste tips her