Signaler 2022

Signaler er Cappelen Damms årvisse debutantantologi hvor forfattere som ennå ikke har fått tekstene sine publisert får stå side om side med etablerte forfattere.

Antologien har siden 1986 vært et arnested for fremtidige forfatterskap og en lang rekke av forfattere har startet sin litterære karriere i Signaler. På denne måten er Signaler et viktig tilskudd til bredden i norsk litteratur.

Forfatterne Eivind Hofstad Evjemo og Amalie Kasin Lerstang er redaktører for Signaler Signaler.


Alle slags skjønnlitterære uttrykk kan vurderes for antologien; dikt, essay, kortprosa, noveller, romanutdrag etc. Lengden på teksten bør være 2-20 sider.

Send inn manus til manus.skjonnlitteratur@cappelendamm.no "SIGNALER/ Redaksjon for norsk skjønnlitteratur". Alle får svar men ubenyttede bidrag returneres ikke.
 

Innleveringsfrist er 1. desember.


Les også: Hvordan bli forfatter? Få «Signaler»-redaktør Eivind Evjemos viktigste tips her