Signaler er Cappelen Damms årvisse debutantantologi hvor forfattere som ennå ikke har fått tekstene sine publisert får stå side om side med etablerte forfattere.

Antologien har siden 1986 vært et arnested for fremtidige forfatterskap og en lang rekke av forfattere har startet sin litterære karriere i Signaler. På denne måten er Signaler et viktig tilskudd til bredden i norsk litteratur.

Forfatter Eivind Hofstad Evjemo er redaktør for Signaler.


Alle slags skjønnlitterære uttrykk kan vurderes for antologien; dikt, essay, kortprosa, noveller, romanutdrag etc. Lengden på teksten bør være 2-20 sider.

Send inn manus til post@cappelendamm.no "SIGNALER/ Redaksjon for norsk skjønnlitteratur"
 

Innleveringsfrist er 1. desember.


Les også: Hvordan bli forfatter? Få «Signaler»-redaktør Eivind Evjemos viktigste tips her