Det samiske flagget er et felles, internasjonalt symbol for alle samer.

Vi gratulerer det samiske folk på samefolkets dag 6. februar. Cappelen Damm markerer dagen med bl.a. lansering av boken Samenes historie fram til 1750.

Samenes historie

Første utgave av Samenes historie fram til 1750 kom i 2004. I denne andre utgaven har forfatterne revidert fremstillingen og inkludert den nyeste kunnskapen på feltet, innenfor fag som arkeologi, historie, religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk. Basert på det omfattende og oppdaterte forskningsmaterialet, gir boka den mest fullstendige presentasjonen av eldre samisk historie på norsk.

Forfatterne diskuterer inngående aktuelle spørsmål som samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. De ser samisk historie som et samspill mellom eksterne og interne krefter. I varierende grad har samene alltid vært involvert i sosiale og økonomiske nettverk med andre folk, og materialet som presenteres vitner om denne kontinuerlige dialogen mellom det hjemlige og det fremmede.

Samefolkets dag

Avgjørelsen om at 6. februar skal være Samefolkets dag ble tatt av den 15. nordiske samekonferansen, som møttes i Helsingfors i 1992. Datoen ble valgt for å markere det første samiske landsmøtet som samlet samer fra Norge og Sverige i Trondheim, 6.–9. februar 1917.

Det samiske flagget

Dagens sameflagg ble offisielt vedtatt i 1986 av den 13. nordiske samekonferansen i  Åre i Sverige hvor delegater fra Norge, Sverige og Finland var samlet.