Samtalebøker for barn om psykisk helse

Det er skrevet mange bøker som tar opp sentrale og vonde temaer i barns barndom, på en klok, var og fin måte. Teamer som fysisk vold, skolevegring og overgrep. Bøkene kan være gode innganger til å snakke om følelser.