Bokprat

Odin Lysaker og Inga Bostad om Seyla Benhabibs Et annet verdensborgerskap

Hør Odin Lysaker i samtale med Inga Bostad om boka "Et annet verdensborgerskap" av den politiske filosofen Seyla Benhabib.

Boka er oversatt av Øystein Hide og er nr. 64 i serien.

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har skrevet forordet til den norske utgaven.

Inga Bostad er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Et annet verdensborgerskap

I to essay viser den politiske filosofen Seyla Benhabib at siden FNs menneskerettighetserklæring kom i 1948, har vi fått et globalt sivilt samfunn som er styrt av verdensborgerlige verdier og universelle rettigheter. Dette er verdier som er vanskelige for noen å akseptere som legitime, fordi de er i konflikt med demokratiske idealer.