Bokprat

Terje Lohndal og Bjørn Ramberg om Noam Chomskys Det medfødte språket

Hør Terje Lohndal i samtale med Bjørn Ramberg om boken "Det medfødte språket" av den amerikanske lingvisten Noam Chomsky.

Boken er oversatt av Inger Sverreson Holmes og er nr. 69 i serien.

Terje Lohndal er professor i engelsk språk ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Tromsø og har skrevet forord til den norske utgaven.

Bjørn Ramberg er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Det medfødte språket

Det medfødte språket forteller om et viktig aspekt ved det å være et menneske, nemlig vårt instinkt til å lære og bruke språk. I denne boken gjør Noam Chomsky noen utsnitt fra språkfilosofiens historie fra Descartes til Humboldt, og argumenterer for at mennesket har en grunnleggende kreativ språkevne som skiller oss fra dyr og maskiner.