Bokprat

Iver B. Neumann og Helge Jordheim om Michel Foucaults Forelesninger om regjering og styringskunst

Hør Iver B. Neumann i samtale med Helge Jordheim om boka "Forelesninger om regjering og styringskunst av den franske filosofen Michel Foucault.

Iver B. Neumann er statsviter og sosialantropolog, og er instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Neumann har oversatt Foucaults bok til norsk.

Helge Jordheim er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.