Hør Gustav Jørgen Pedersen i samtale med Lars Holm-Hansen om boken Brev om humanismen av den tyske filosofen Martin Heidegger.

Boken er oversatt av Eivind Tjønneland og er nr. 41 i serien.

Gustav Jørgen Pedersen er kunsthistoriker og filosof, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er i dag seniorrådgiver ved Kulturtanken.

Lars Holm-Hansen er skribent, filosof og oversetter. Han har blant annet oversatt Heideggers hovedverk «Væren og tid» fra 1927 (Pax).